Historie

Risinge Herregaard ligger mellem Nyborg og Kerteminde med en to kilometer lang kyststrækning.

Endelsen “inge” kan føres 2000 år tilbage til Jernalderen, hvilket bopladsfund fra det keltiske jernalder bekræfter.

Risinge nævnes første gang i 1526, men først i 1661 hører vi nærmere om det, idet kronen her afhænder en del ryttergods i Flødstrup sogn, deriblandt Risinge, til borgmesteren i Nyborg, Jens Madsen Rosenberg.

Oprindelig bestod Risinge af 4 gårde, men efter svenskerkrigene var egnene meget affolket og gårdene blev slået sammen. Matriklen 1668 og 1701 nævner Risinge som hovedgård. Først i 1730 fik Hugo Praëm anerkendelse derpå. Den ældste del af den nuværende hovedbygning blev opført af Hugo Praëm i 1750.


Fra 1759 til 1823 hørte gården sammen med Rørbæk.

I 1808 var der indkvarteret spanske soldater på gården. I skoven ved hovedbygningen havde de deres “danseplads”.

I 1903 lod daværende ejer Rasmus Kattrup det karakteristiske tårn opføre efter tegninger af professor og arkitekt Anton Rosen.

I 1953 blev det besluttet at rive de gamle avlsbygningers hovedlænger ned og bygge en ny avlsgård. I 1955 blev byggeriet i det væsentlige afsluttet.

Risinge har siden 1929 været ejet af familien Bille Brahe. I dag af Charlotte Bille-Hasselstrøm, Fraugdegaard.

I 2013 gennemgik Risinge en omfattende renovering, og lejes idag ud til ferier, fester m.m. af Feriepartner Fyn. Læs mere her.

Ejere af Risinge
1526 Kronen
1661 Borgmester Jens Madsen Rosenberg
1689 Thomas Købke
1705 Poul Pedersen Bagger
1727 Hugo Praëm
1759 Kancelliråd Maltha Ulrich Engelsted
1823 Proprietær J. Petersen Kejrup
1827 Chr. F. Fog
1900 Rasmus Kattrup
1929 Baron Oluf Bille Brahe
1945 Baron Jørgen Bille Brahe
1977 Baron Torben Bille Brahe
2018- Charlotte Bille-Hasselstrøm