Historie

Risinge ligger mellem Nyborg og Kerteminde med en to kilometer lang kyststrækning.

Navnet med endelsen “inge” kan føres 2000 år tilbage til Jernalderen. Bopladsfund fra det keltiske jernalder bekræfter dette. Risinge nævnes første gang i 1526, men først i 1661 hører vi nærmere om det, idet kronen her afhænder en del ryttergods i Flødstrup sogn deriblandt Risinge til borgmester Jens Madsen i Nyborg.

Oprindelig bestod Risinge af 4 gårde, men efter svenskerkrigene var egnene meget affolket og gårderne blev slået sammen. Matriklen 1668 og 1701 nævner Risinge som hovedgård. Først i 1730 fik Hugo Praëm anerkendelse derpå. Den ældste del af den nuværende hovedbygning blev opført af Hugo Praëm i 1750.

Fra 1759 til 1823 hørte gården sammen med Rørbæk.

I 1808 var der indkvarteret spanske soldater på gården. I skoven ved hovedbygningen havde de deres “danseplads”.

I 1903 lod Rasmus Kattrup det karakteristiske tårn opføre efter tegninger af professor og arkitekt Anton Rosen.

I 1953 blev det besluttet at rive de gamle avlsbygningers hovedlænger ned og bygge en ny avlsgård. I 1955 blev byggeriet i det væsentlige afsluttet.

Risinge har siden 1929 været ejet af familien Bille Brahe.

I dag af Charlotte Bille-Hasselstrøm, Fraugdegaard.